A Küldetés: Gyerekek útmutatója segítő szakembereknek, a munkamódszereik fejlesztéséhez

Üdvözölünk a ChildHub tanfolyamán, amelynek célja, hogy a segítő szakemberek jobban megismerhessék azokat a kulcsfontosságú magatartásokat, készségeket és cselekvéseket, amelyeket figyelembe kell venniük, amikor gyermekekkel és fiatalokkal dolgoznak.

A fiatalok kapcsolatra vágynak az őket segítő szakemberekkel. Hogyan építhetjük ki ezeket a tartalmas kapcsolatokat a fiatalokkal? Nem programokról, projektekről, űrlapokról vagy ellenőrző listákról van szó, hanem a valós, kialakítható kapcsolódásról, amire szükségük van. Hogyan lehet kapcsolatot teremteni a fiatalokkal és bizalmat építeni?

Ezt a kurzust fiatalok hozták létre, az ő hangjuk, hogy megosszák ötleteiket és bemutassák a részvételi akciókutatási folyamat során felmerült javaslataikat. A "felnőttek által készített" tartalmak ezen felül kiegészítik a fiatalok ötleteit és javaslatait.

Az alábbi e-tanulási modulok célja, hogy támogassák a gyerekeket segítő szakembereket abban, hogy megértsék azokat a legfontosabb viselkedési formákat, attitűdöket, készségeket és intézkedéseket, amelyeket figyelembe kell venniük a gyermekekkel és fiatalokkal való munka során.

Célcsoport: Ez a sorozat a "gyerekeket segítő szakembereknek" szól. Ide tartoznak a szociális munkások, tanárok, pszichológusok, nevelő intézetek dolgozói, vagy bárki más, aki gyermekeket és fiatalokat támogat, és szerepet játszik az életükben.

Tanulási célok:

 • Bemutassuk a gyerekek és fiatalok szükségleteit
 • Összehasonlítsuk a saját és a fiatalok nézőpontját arról, hogy milyen a gyermek segítő szakember
 • Megismerni, hogy a fiatalok szerint melyek a gyermek segítő szakemberek legfontosabb tulajdonságia, készségei és intézkedései
 • Megérti, hogyan lehet érdemi kapcsolatot kiépíteni a gyermekekkel és fiatalokkal való munka során
 • Megfontolni, hogyan alkalmazhatjuk a gyakorlatban a megismert készségeket és intézkedéseket
 • Önreflexiót gyakorolni a fiatalok iránti elkötelezettségünkről és a saját szociális hozzáállásunkről a munkánk során
 • A tanult készségek gyakorlása a saját munka környezetünkben
 • Felkészültebbnek érezzük magukat a fiatalokkal való munkára

A tanfolyam felépítése: Minden modul tartalmaz egy rövid, 4-5 perces videót, a gyerekek meglátásait, javasolt háttéranyagot, 2-3 reflexiós feladatot, "top tippeket", és lehetőséget a tanfolyamon résztvevő többi szakemberrel az online tudásmegosztásra. Kérjük, tervezz körülbelül 1-2 órát az egyes modulokra.

Hálás köszönetet mondunk mindazon önkénteseknek, akik e kurzus magyarra fordításában segítséget nyújtottak. Köszönjük Klug Annamária, Varga Emese, Kis AlexandraRózsa Nagy Daniella és Nagyvári Bianka áldozatos munkáját!

A TRAUMA ÉS A GYERMEKVÉDELMI GONDOZÁS: BEVEZETÉS A TRAUMATUDATOS MEGKÖZELÍTÉSBE

Ez a tudatosságnövelő képzés azoknak szól, akik kapcsolatba kerülnek gyermekvédelmi gondozásban élő gyermekekkel és fiatalokkal. A kurzus célja, hogy alapvető ismereteket adjon a traumáról és annak a gyermekek és fiatalok életére gyakorolt hatásáról, illetve segítséget nyújtson a traumában érintettek támogatásához.

A kurzus egy nagyobb, uniós finanszírozású projekt része, amelynek címe Biztonságos terek – kibontakozó gyerekek: Traumatudatos szemlélet beépítése a gyermekvédelem mindennapi gyakorlatába. A projekt Belgiumban, Bulgáriában, Horvátországban, Görögországban, Magyarországon és Szerbiában valósul meg az SOS Children’s Villages szervezésében. A projektről és annak különböző részeiről további információkért látogass el a honlapunkra: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices.

A képzés hat rövid modulból áll. Az 1. és a 2. modul bevezetés a trauma témájába és a traumatudatos gyakorlatokba. Ezek elvégzése kötelezően szükséges ahhoz, hogy a további négy modult teljesíthesd.

 • 1. modul: A trauma jelentésének megértése és traumatudatos gyakorlatok a gyermekvédelmi gondozásban élő gyermekek és fiatalok számára
 • 2. modul: Annak megértése, hogyan hatnak az ártalmas tapasztalatok és a trauma a gondozotti tapasztalattal rendelkező gyermekre és fiatalokra
 • 3. modul: A traumát átélt, gondozotti tapasztalattal rendelkező gyermekek és fiatalok támogatása
 • 4. modul: A traumában érintett családokkal történő munka
 • 5. modul: Kíséret nélkül érkező vagy családjuktól elválasztott menekült és/vagy harmadik országból érkező gyermekek támogatása
 • 6. modul: A trauma és a fogyatékkal és a mentális betegséggel élő gyermekek

Az egyes modulok teljesítése legfeljebb 30-40 percet vesz igénybe. Bármikor elkezdheted és bármikor befejezheted őket, saját tempódnak megfelelően.

Őszintén reméljük, hogy érdekesnek és hasznosnak találod majd a képzést.

                            

A következő e-learning tananyag célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekek védelmével foglalkozó szakembereknek a bírósági eljárások elkerüléséhez fiatalkorú elkövetők esetében. A kurzus áttekintést nyújt az alternatív módszerekről, és használható eszközöket ad a jövőbeni esetekhez.

A “Fiatalkorú elkövetők – alternatív módszerek” (Alternative Ways to Address Youth - AWAY) egy két éves projekt, mely az Európai Unió 7 szervezete együttműködésében valósul meg 2017-2018-ban. Ezek a szervezetek: Brave Phone (Horvátország), Defense for Children International (Belgium), International Juvenile Justice Observatory (Belgium), Az igazságügyi rendszer fejlesztési programja (Bulgária), Terre des Hommes Helvécia (Románia), valamint a The Global Network for Public Interest Law (PILNET) (Magyarország). A projekt koordinációját a Terre des Hommes Közép-Kelet Európai Regionális Képviselete látja el (projektvezetés, Magyarország). A projekt támogatását az Európai Bizottság Jogok, Egyenlőség és Polgárság Programja (REC) biztosítja. 

További információkért látogasson el a https://justice.childhub.org weboldalra.