TRAUMA EN DE RESIDENTIËLE JEUGDHULPVERLENING: EEN INLEIDING IN TRAUMASENSITIEVE ZORG

Deze algemene bewustzijnsverhogende opleiding is bedoeld voor mensen die in aanraking komen met kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening. Doel van de opleiding is om inzicht te geven in trauma, de impact die trauma kan hebben op het leven van kinderen en jongeren, en manieren om kinderen en jongeren die trauma hebben ervaren, te ondersteunen.

De opleiding maakt deel uit van een breder door de EU gecofinancierd project met de naam “Een veilige plek om groot te worden: plaats geven aan traumasensitieve zorg voor kinderen.” Het project wordt uitgevoerd in België, Bulgarije, Kroatië, Griekenland, Hongarije en Servië onder de coördinatie van SOS Kinderdorpen. Ga voor meer informatie over de omvang van het project en de verschillende activiteiten naar onze website: https://www.sos-childrensvillages.org/trauma-informed-practices.

De opleiding bestaat uit zes korte modules. Module 1 en 2 bieden een inleiding in de onderwerpen trauma en traumasensitieve praktijken. Deze modules zijn verplicht en moeten worden afgerond voordat je een van de overige vier modules kunt kiezen.

 • Module 1: Begrijpen wat trauma en traumasensitieve praktijken betekenen voor kinderen en jongeren in de residentiële jeugdhulpverlening
 • Module 2: Begrijpen hoe negatieve ervaringen en trauma kinderen en jongeren met een jeugdhulpervaring kunnen beïnvloeden
 • Module 3: Kinderen en jongeren met traumatische ervaringen en een jeugdhulpervaring begeleiden
 • Module 4: Werken met gezinnen waarin trauma speelt
 • Module 5: Niet-begeleide minderjarige vluchtelingen en migranten die van hun ouders zijn gescheiden ondersteunen
 • Module 6: Kinderen met een beperking of psychische problemen die trauma hebben ervaren

Elke module duurt ongeveer 40 minuten en de modules kunnen op eigen tempo worden doorlopen.

We hopen dat je de opleiding interessant en nuttig vindt.

                            

Gendergerelateerd Geweld tegen Kinderen en Jongeren Onderweg

Deze online cursus is ontworpen voor professionals die in contact komen met kinderen en jongeren op de vlucht. De focus ligt op het opbouwen van kennis en bekwaamheid om gendergerelateerd geweld (GBV) te voorkomen, dit te identificeren en erop te reageren. Door de opleiding zullen de ingeschreven deelnemers meer vaardigheden ontwikkelen en zich bewust worden van hoe kinderen en jongeren op de vlucht die mogelijk worden blootgesteld aan of beïnvloed door GBV het beste kunnen worden ondersteund ter plaatse, onderweg of in hun land van herkomst.


Deze online cursus werd opgesteld in het kader van het project Building Relationships via Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe (BRIDGE). Het BRIDGE-project is een tweejarig project dat wordt geïmplementeerd tussen 2018 en 2020 onder leiding van het regionale kantoor voor Europa van Terre des Hommes in samenwerking met Arsis - Vereniging voor de Sociale Ondersteuning van Jongeren (Griekenland), Defence for Children International - DCI België, Fedasil (België), Kopin (Malta) en Terre des Hommes Roemenië.

 • Inleiding 
 • Aanwijzingen van GBV herkennen 
 • Reageren op GBV 
 • GBV voorkomen 
 • Doe aan zelfhulp 
 • Conclusie 

EU flag

Deze online cursus werd gefinancierd door het programma Rechten, gelijkheid en burgerschap van de Europese Unie (2014-2020)