Happy child lifting hands

Na ovom kursu, bavićemo se vrijednošću strukturisanog pristupa procjeni u radu na zaštiti djeteta.  Iako mnogi stručnjaci iz prakse procjenu možda smatraju rutinskim, trivijalnim zadatkom ili teretom, procjenom se postavlja temelj svega što možemo da učinimo da pomognemo djetetu i porodici.  Detaljna i korektna procjena na osnovu potreba, u koju su aktivno uključeni dijete i njegova porodica kao punopravni učesnici u procesu, u velikoj mjeri može unaprijediti rezultate za sve uključene.  

Kurs je koncipiran kao niz samousmjeravajućih modula, koje možete da završavate svojim tempom, bilo kojim redosljedom.  Svaki modul sadrži vježbe, praktične primjere i linkove sa dodatnim informacijama i resursima, koji će vam pomoći da procjenu bolje primjenjujete u svom radu. 

Potrebno je oko 3 sata da završite sve module.

Moduli su:

Na kraju kursa, imaćete mogućnost da uradite kratak test, koji će vam - po uspješnom završetku - omogućiti da preuzmete sertifikat o završenom kursu.  Isto tako, vidjećete i kratku anketu, gde ćete moći da date svoje mišljenje o kursu i pomognete nam da unaprijedimo ovo iskustvo za buduće učesnike. 

VAŽNO: Prilikom pohađanja ovih modula, vrlo je važno da ispunite svaki zadatak u potpunosti. Potrebno je da ispratite sve ponuđene linkove i postupite po svim navedenim uputstvima. Ukoliko propustite neku stavku, modul neće biti registrovan kao završen. logo of the EU-Montenegro IPA program

Ovaj kurs je osmišljen za državne i nedržavne aktere i stručnjake za borbu protiv trgovine ljudima koji su uključeni u razmenu informacija između strana: Kancelarije nacionalnih koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, Kontakt osobe imenovane za primenu USOP-ova, potencijalni menadžeri slučajeva, kao i državne vlasti i nevladine organizacije koje su direktno uključene u identifikaciju, pomoć, zaštitu i upućivanje transnacionalnih slučajeva žrtava trgovine ljudima, potencijalnih žrtava trgovine ljudima i osoba u riziku od trgovine ljudima. 

Ovaj kurs je podeljen na tri modula kako sledi:

Modul 1: Šta su USOP-ovi? Svrha, ciljne grupe i definicije.

Modul 2: Transnacionalni sistem upravljanja slučajevima (USOP-ovi) i uključeni akteri.

Modul 3: Struktura USOP-ova i paketa sprovođenja

Standardni obrasci Komunikacioni paket od 1 do 10

US flag and text: Gift of the United States GovernmentOvaj kurs je osmišljen u okviru projekta Poboljšanje pružanja usluga i podizanje svesti o borbi protiv trgovine ljudima (TiP) na Balkanu, Albaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu, uz finansiranje američkog Ministarstva inostranih poslova putem programa J/TiP, koji sprovodi misija Terre des hommes u Albaniji i na Kosovu u partnerstvu sa Inicijativom za društvene promene - ARSIS i Different & Equal u Albaniji; Udruženjem za akciju protiv nasilja i trgovine ljudima - Otvorena vrata u Makedoniji; SOS telefonskom linijom za žene i decu žrtve nasilja Nikšić u Crnoj Gori; Shpresë dhe Shtëpitë e Fëmijëve i Centrom za zaštitu žrtava i sprečavanje trgovine ljudima (PVPT) na Kosovu. 

partner logos

Kurs traje otprilike 90 minuta, iako ga ne treba sprovoditi u jednoj sesiji ili uzastopno.

Po uspešnom završetku kursa polaznici će dobiti potvrdu o završenom kursu.