Scopul proiectului Keeping Children Safe in Sports este de a promova procedurile privind siguranţa și protecţia copiilor (engl. Safeguarding) în mediile sportive și recreaţionale din România și Grecia.

(1)Acest curs face o introducere în siguranța și protecția copiilor în mediile sportive și recreaționale. Veți parcurge acest modul online care include teorie și exemple practice pentru consolidarea procesului dumneavoastră de învățare. Cursul va fi considerat încheiat atunci când  toate elementele vor fi fost finalizate complet.

Cursul durează 45 de minute și se adresează antrenorilor și altor profesioniști care lucrează cu copiii în mediul sportiv și recreațional. 

EU logo

Acest curs de e-learning a fost realizat în cadrul proiectului european „Mediu sigur pentru copii în sport” (“Keeping Children Safe in Sport”), co-finanţat de Programul Drepturi, Egalitate și Cetăţenie al Uniunii Europene (REC 2014-2020) și coordonat de Fundaţia Terre des hommes România, în parteneriat cu Terre des hommes Grecia și Biroul Regional Terre des hommes. Conţinutul său este responsabilitatea exclusivă a autorilor și nu reflectă opiniile Comisiei Europene. 

Comisia Europeană nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațţiilor conţținute în aceasta.