Prezentare generală

Bine ați venit la cursul ChildHub ce abordează problema facilitării participării copiilor. Acest curs este dedicat tuturor specialiștilor din diferite domenii de activitate, care sunt implicați în lucrul cu copiii și, prin urmare, doresc să facă cunoștință cu bunele practici în vederea facilitării participării copiilor în procesul de luare a deciziilor - decizii care îi afectează în mod direct. 

În calitate de profesioniști implicați direct în lucrul cu copiii, exercităm o mare influență asupra vieții lor. Aici intervine întrebarea: În ce măsură activitățile noastre și deciziile pe care le luăm se bazează pe opiniile copiilor? Prezentul curs va încerca să ne răspundă la această întrebare, în așa fel încât să putem transpune în realitate ideea participării copiilor la procesele decizionale, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm. 

Participarea colectivă a copiilor la procesele de luare a deciziilor, în calitate de grup, se distinge de participarea separată a fiecărui copil, în calitate de individ, întrucât la acest nivel avem posibilitatea să facem cunoștință cu evenimentele ce afectează viața personală a fiecărui copil în parte. Acest curs se axează anume pe ideea de a asigura copiilor mijloacele necesare de a se dezvolta în calitate de indivizi. Participarea copiilor la procesele decizionale este un fenomen complex, pe care noi, în calitate de profesioniști, avem datoria morală și profesională de a-l înțelege și promova în cadrul activităților profesionale, în rândul colegilor de breaslă, la nivel sectorial și intersectorial.

Care este structura cursului?

Cursul este structurat în 9 module sumare. Modulele, la rândul lor, reprezintă o combinație de activități teoretice și practice, lucrul cu studiile de caz, analiza unor situații și materiale video specifice. Navigarea prin module este simplă, iar la finalul fiecărui modul vi se propune o listă de referințe și surse suplimentare la care puteți apela pentru a studia mai detaliat subiectul respectiv.

Cursul conține 3 MODULE DE BAZĂ pe care participanții SUNT ÎNCURAJAȚI să le finalizeze. 

MODULUL DE BAZĂ 1: Introducerea în fenomenul de participare a copilului

În cadrul primului modul de bază ne vom familiariza cu cele mai importante aspecte ale fenomenului de participare a copilului și de ce participarea copilului este atât de importantă pentru bunăstarea acestuia.

MODULUL DE BAZĂ 2: Importanța atitudinilor și valorilor personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al doilea modul de bază ne va ajuta să identificăm și să analizăm cele mai importante atitudini și valori personale și profesionale pentru activitatea de zi cu zi a unui profesionist din domeniul protecției copilului în direcția facilitării participării copiilor. Prin facilitare înțelegem însușirea de către profesionist a unor atitudini și valori necesare prin care să-și desfășoare în mod eficient și responsabil activitatea. Acest modul ne va ajuta să ne reevaluăm atitudinile și valorile personale și profesionale în direcția facilitări participării copiilor. 

MODULUL DE BAZĂ 3: Calitățile personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al treilea modul de bază urmărește identificarea și analiza elementelor cheie pe care profesioniștii sunt chemați să le implementeze în vederea comunicării reușite cu copiii, prin care să-i încurajăm să participe la evenimentele ce le afectează în mod direct viața. Observațiile și recomandările practice accentuate la această etapă conțin un set de metode și principii de comunicare și relaționare cu copiii și familiile, implementate prin intermediul abordării psihosociale.

Odată ce ați finalizat modulele de bază, la dispoziția Dvs. se află 6 MODULE PRACTICE, cu participare opțională, la care sunteți încurajați să luați parte în conformitate cu preferințele Dvs.

Puteți alege să participați la oricare din modulele practice prezentate mai jos, însă, pentru a primi certificatul de participare, trebuie să luați parte la cel puțin 3 dintre acestea. În cadrul primelor 5 module este abordat lucrul cu grupurile de copii identificate în calitate de cele mai marginalizate grupuri din societate, pentru care participarea la procesul decizional este foarte problematică. În cadrul celui de-al 6 modul practic este abordat lucrul cu părinții, care, la rândul lor, au un rol important în vederea facilitării participării copiilor. Fiecare dintre modulele numite mai jos are scopul să identifice și să analizeze impedimentele întâmpinate de grupuri de copiii specifice în încercarea lor de a participa la procesele decizionale care le afectează în mod direct bunăstarea și viața. De asemenea, modulele numesc și examinează tehnicile și strategiile aplicate de specialiștii din diferite domenii în activitatea lor profesională. Puteți participa la toate cele 6 module sau, în conformitate cu preferințele Dvs. puteți lua parte la anumite module, în caz de necesitate, dacă în prezent lucrați cu un copil care face parte din unul din grupurile de lucru abordate de un modul sau altul. 

Modulele practice sunt următoarele:

  1. Lucrul cu copiii cu dizabilități;
  2. Lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea;
  3. Lucrul cu copiii instituționalizați;
  4. Lucrul cu copiii cu probleme de sănătate mintală; 
  5. Lucrul cu copiii de etnie romă;
  6. Lucrul cu părinții.

În cazul în care ați participat la cele 3 module de bază și, adițional, la alte 3 din cele 6 module practice, la final veți primi un certificat de participare din partea CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland) din cadrul Universității Strathclyde, Scoția.