Violența de gen care afectează copiii și tinerii migranţi

Acest curs online este destinat specialiștilor care vin în contact cu copiii și tinerii migranți. Scopul este dezvoltarea cunoștințelor și capacității necesare pentru a preveni, identifica și reacționa la violența de gen (VBG). Prin parcurgerea cursului, participanții își vor îmbunătăți competențele și vor fi mai bine informați pentru a sprijini adecvat copiii și tinerii migranți expuși riscului sau victime ale VBG în prezent, în timpul călătoriei sau în țara de origine.

Acest curs online a fost elaborat în cadrul proiectului „Building Relationships through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe” (BRIDGE). BRIDGE este un proiect implementat în perioada 2018 - 2020 sub coordonarea Biroului Regional pentru Europa al Fundației Terre des hommes în parteneriat cu Arsis - Association for the Social Support of Youth (Grecia), DCI - Defence for Children International (Belgia), Fedasil (Belgia), Kopin (Malta) și Terre des hommes România.

Course Outline

  • Introducere
  • Recunoașterea indiciilor de VBG
  • Reacția la VBG
  • Prevenirea VBG
  • Măsuri de protecția personală a specialiștilor
  • Concluzie