Programul de prevenire a bullying-ului în școli

Acest program este recomandat tuturor profesorilor, profesioniștilor care sunt deschiși pentru a pronunța cu voce tare „STOP Bullying!”.

Acest program are ca scop prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul elevilor, dar și creșterea nivelului de conștientizare al profesioniștilor cu privire la consecințele dure ale fenomenului de bullying. Tot ce se dorește, este oferirea unui mediu sigur și prietenos pentru toți copiii care merg la școală, promovarea relațiilor pozitive printre copii indiferent de statut, culoare sau medii culturale.

Obiectivele specifice ale programului sunt:

  • Creșterea nivelului de cunoștințe a fenomenului de bullying în școli;
  • Creșterea abilităților profesioniștilor de a gestiona situațiile de bullying;
  • Încurajarea dezvoltării relațiilor pozitive cu elevii și construirea unui climat favorabil în clasele de elevi;
  • Îmbunătățirea strategiilor pentru o intervenție eficientă în situațiile de bullying;
  • Reducerea bullying-ului prin implicarea corectă a celor mai importanți actori.

Programul cuprinde 3 module, structurate pe lecții informative, lecții video, sarcini practice, imagerii dirijate și multe alte activități interactive. Toate acestea au fost elaborate pentru oferirea sprijinului profesorilor din școli în conștientizarea la timp și gestionarea corectă a comportamentelor de bullying.

Modulul 1. Ce trebuie să cunoaștem despre bullying - include informații despre comportamentul de bullying și formele sale de manifestare, despre consecințele pe care le implică pe termen scurt și lung asupra dezvoltării psiho-emoționale a copiilor, despre formele sale specifice de manifestare pe care le întâlnim la diferite vârste, precum și despre gradul de răspândire a lui.

Modulul 2. Un copil este mai mult decât o etichetă - cuprinde informații care arată importanța mediului în care crește și se educă un copil/adolescent. Modalitatea  în care cadrul didactic se comportă,  în care comunică cu elevii și mesajele pe care le vociferează, modul cum  înțelege și ia atitudine  într-o situație de bullying, sunt câteva dintre aspectele importante care contribuie la crearea unui mediu sigur în clasă și în școală.

Modulul 3. Știu – Pot – Mă implic - înglobează informații despre rolul cadrului didactic în gestionarea situațiilor de bullying, utilizând strategii de intervenție din cele mai eficiente.

Cursul este oferit gratuit și pentru a obține certificat de absolvire este necesar să:

 1. Parcurgeți - Program antibullying adresat cadrelor didactice
 2. Completați - Chestionar de feedback privind cursul
 3. Selectați - Certificat de absolvire

Programul a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Republica Moldova”, implementat de Terre des hommes Moldova cu suportul UNICEF Moldova.