Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ

Η μετανάστευση μπορεί να είναι μια βαθιά τραυματική εμπειρία. Τα άτομα ταξιδεύουν χιλιάδες μίλια σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες, με περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα, στέγη ή ιατρική περίθαλψη. Η αύξηση της ευαλωτότητας ως αποτέλεσμα της μετανάστευσης μπορεί να θέσει τα παιδιά και τους νέους σε κίνδυνο Έμφυλης Βίας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη βία και την εκμετάλλευση από διακινητές, δημόσιους λειτουργούς, προσωπικό οργανισμών, άλλους μετανάστες, ή ακόμη και την οικογένειά τους.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά και νέους που μετακινούνται. Επικεντρώνει στη δόμηση της γνώσης και της ικανότητας για πρόληψη, εντοπισμό και αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας. Μέσω της κατάρτισης, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν καλύτερες δεξιότητες και επίγνωση του τρόπου με τον οποίο θα υποστηρίζουν καλύτερα τα παιδιά και τους νέους που μετακινούνται, οι οποίοι ενδέχεται να έχουν εκτεθεί ή επηρεαστεί από Έμφυλη Βία, είτε επί του παρόντος, είτε κατά τη διάρκεια της μετακίνησης τους, είτε στη χώρα προέλευσής τους. Ωστόσο, οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μάθει περισσότερα για το θέμα είναι ευπρόσδεκτος να παρακολουθήσει το μάθημα.

Το μάθημα έχει χωριστεί σε υποενότητες που μπορούν να υλοποιηθούν σε λιγότερα από μία ώρα. Έαν είστε καινούριοι στο αντικείμενο, προτείνουμε να ολοκληρώσετε τις υποενότητες στη σειρά που εμφανίζονται. Διαφορετικά, μπορείτε να τις δείτε στη σειρά που επιθυμείτε και να επιστέφετε σε αυτές οποιαδήποτε στιγμή. 

Περιεχόμενα μαθήματος::

  1. Εισαγωγή
  2. Αναγνώριση ενδείξεων της Έμφυλης Βίας
  3. Αντιμετώπιση της Έμφυλης Βίας
  4. Πρόληψη της Έμφυλης Βίας
  5. Άσκηση αυτοφροντίδας
  6. Επίλογος 

Είναι ένα δωρεάν, διαδικτυακό μάθημα που μπορείτε να ολοκληρώσετε μελετώντας στο δικό σας ρυθμό και έχει διάρκεια μικρότερη από μια ώρα.

Είναι διαθέσιμο στα αγγλικά, ολλανδικά, γαλλικά, ελληνικά και ρουμανικά. Μετά την ολοκλήρωση του θα λάβετε βεβαίωση παρακολούθησης από το ChildHub.

Για να παρακολουθήσετε το μάθημα θα πρέπει να δημιουργήσετε λογαριασμό στην πλατφόρμα του Childhub στο childhub.org. Το ChildHub είναι μια κοινότητα για τους επαγγελματίες στην προστασία παιδιών, που ξεκίνησε από την οργάνωση Terre des hommes και άλλους συνεργάτες το 2015. Η διαδικτυακή πλατφόρμα childhub.org αριθμεί περισσότερα από 7000 μέλη διεθνώς.

Αυτό το διαδικτυακό σεμινάριο προετοιμάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο Building Relationships through Innovative Development of Gender Based Violence Awareness in Europe – BRIDGE (Οικοδομώντας σχέσεις μέσω της καινοτόμου ανάπτυξης για το θέμα της ευαισθητοποίησης για την Έμφυλη Βία στην Ευρώπη – ΓΕΦΥΡΑ). Το πρόγραμμα BRIDGE είναι ένα διετές έργο που υλοποιείται μεταξύ των ετών 2018 και 2020 υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Ευρωπαϊκού Γραφείου της Terre des hommes σε συνεργασία με τους: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Ελλάδα), Defence for Children International – DCI Βέλγιο και FEDASIL (Βέλγιο), Kopin (Μάλτα), και Terre des Hommes (Ρουμανία). Το έργο υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014-2020).

Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού μαθήματος αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις του συντάκτη και είναι αποκλειστική ευθύνη του/της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.

THE CONTENT OF THIS ONLINE COURSE REPRESENTS THE VIEWS OF THE AUTHOR ONLY AND IS HIS/HER SOLE RESPONSIBILITY. THE EUROPEAN COMMISSION DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR USE THAT MAY BE MADE OF THE INFORMATION IT CONTAINS.

 

supported by logos