DESPRE NOI

Platforma pentru protecţia copilului este o iniţiativă regională care promovează îmbunătăţirea continuă a practicilor de protecţia copilului şi a politicilor în Europa de Sud-Est printr-o abordare participativă şi comunitate de practici. Această platformă interactivă reuneşte profesioniştii în protecţia copilului din Europa si nu numai, făcând schimb de experienţe şi cunoştinţe, învăţând unii de la alţii, oferind şi primind sprijin.

Ca parte a acestei platforme dezvoltăm cursuri de e-learning. Primul dintre ele abordează tematica participării copilului. Al doilea este despre supervizare; Al treilea despre abordarea multi-disciplinară în protecţia copilului şi al patrulea despre promovarea participativă a copilului, atunci când se lucrează cu copiii afectaţi de sau în risc de violenţă sexuală. Vă rugăm să verificaţi constant aceste cursuri. In curând vor fi disponibile online.