Për të filluar

Ju mund të keni qasje në kurset tona përmes:

  1. Regjistrimit në Childhub.org, duke klikuar në Universitetin ChildHub në faqen kryesore, pas së cilës ju do të keni qasje automatikisht në Universitetin Childhub.
  2. Regjistrimit në Childhub.org2. Nëse ju tashmë keni një llogari në Childhub, ju mund të hyni direkt në Universitetin Childhub duke i përdorur të njëjtat të dhëna që ju tanimë i përdorni për të hyrë në Childhub.
  3. Pasi të jeni regjistruar ju mund t'i shihni kurset e disponueshme nën opsionin në meny ‘Mësimet e mia’ Zgjidhi një kurs dhe filloni me mësimin.