O NAMA

Child Protection Hub je regionalna inicijativa koja promoviše stalno unapređenje praksa i politika dječje zaštite u jugoistočnoj Evropi kroz participativni pristup i zajednička iskustva. Ova interaktivna platforma okuplja profesionalce koji se u Evropi, ali i šire, bave dječjom zaštitom i predstavlja mjesto na kojem razmjenjujemo iskustva i znanja, učimo jedni od drugih, nudimo i dobijamo podršku.

Dio ove platforme predstavlja i razvijanje e-learning obuka. Prva obuka je posvećena dječjoj participaciji. Druga obuka je o superviziji. Treća je o multidisciplinarnoj dječjoj zaštiti a četvrta o promovisanju prakse dječje participacije u radu sa djecom koja su preživjela seksualno nasilje ili su u riziku od njega. Molimo vas da u narednom periodu ponovo potražite ove obuke koje će biti online.