Bine ați venit la Schimbarea normelor privind violența în școli: un modul online pentru facilitatorii care lucrează cu copii și tineri.

Cui se adresează acest modul online?

Acest modul electronic se adresează adulților, inclusiv formatorilor, facilitatorilor, profesorilor sau personalului școlii, care vor lucra cu copii și tineri în școli și centre de educație alternativă.

Care este scopul modulului?

Cu ajutorul acestui modul online, veți porni împreună cu copiii și tinerii într-o aventură pentru explorarea normelor sociale și de gen referitoare la violența împotriva copiilor în școala și comunitatea lor și îi veți implica în activități pentru a elabora norme pozitive în scopul abordării normelor dăunătoare privind violența împotriva copiilor.

Căror grupe de vârstă se adresează modulul?

Toate activitățile din ghid sunt aplicabile copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Timpul necesar pentru finalizarea modulului

Pentru a finaliza cu succes acest modul, veți avea nevoie de aproximativ 5 ore pentru a examina materialul, a viziona videoclipurile și a finaliza activitățile.

Obiectivele modulului online

Acest modul online vă va extinde cunoștințele legate de normele sociale și de gen care promovează violența împotriva copiilor în școli și cum să le schimbați.

Rezultatele învățării

Până la sfârșitul acestui modul online, veți putea să:

 • Descrieți activitățile de identificare a violenței asupra copiilor care se pot întâmpla în școala voastră.
 • Explicați ce sunt normele sociale și de gen. Identificați normele sociale și de gen care susțin violența împotriva copiilor în școala voastră.
 • Numiți modalități care pot schimba normele sociale și de gen negative.
 • Numiți normele sociale și de gen pozitive care pot asigura siguranța copiii.
 • Facilitați activități care susțin copiii și tinerii.
 • Evaluați modalități de a face schimbări pozitive în școala voastră care pot schimba normele sociale și de gen pentru a reduce violența împotriva copiilor.

   

   

 Co-funded by the Rights, Equality and Citizenship Programme of the European Union (2014-2020)

Programul de prevenire a bullying-ului în școli

Acest program este recomandat tuturor profesorilor, profesioniștilor care sunt deschiși pentru a pronunța cu voce tare „STOP Bullying!”.

Acest program are ca scop prevenirea și combaterea bullying-ului în rândul elevilor, dar și creșterea nivelului de conștientizare al profesioniștilor cu privire la consecințele dure ale fenomenului de bullying. Tot ce se dorește, este oferirea unui mediu sigur și prietenos pentru toți copiii care merg la școală, promovarea relațiilor pozitive printre copii indiferent de statut, culoare sau medii culturale.

Obiectivele specifice ale programului sunt:

  • Creșterea nivelului de cunoștințe a fenomenului de bullying în școli;
  • Creșterea abilităților profesioniștilor de a gestiona situațiile de bullying;
  • Încurajarea dezvoltării relațiilor pozitive cu elevii și construirea unui climat favorabil în clasele de elevi;
  • Îmbunătățirea strategiilor pentru o intervenție eficientă în situațiile de bullying;
  • Reducerea bullying-ului prin implicarea corectă a celor mai importanți actori.

Programul cuprinde 3 module, structurate pe lecții informative, lecții video, sarcini practice, imagerii dirijate și multe alte activități interactive. Toate acestea au fost elaborate pentru oferirea sprijinului profesorilor din școli în conștientizarea la timp și gestionarea corectă a comportamentelor de bullying.

Modulul 1. Ce trebuie să cunoaștem despre bullying - include informații despre comportamentul de bullying și formele sale de manifestare, despre consecințele pe care le implică pe termen scurt și lung asupra dezvoltării psiho-emoționale a copiilor, despre formele sale specifice de manifestare pe care le întâlnim la diferite vârste, precum și despre gradul de răspândire a lui.

Modulul 2. Un copil este mai mult decât o etichetă - cuprinde informații care arată importanța mediului în care crește și se educă un copil/adolescent. Modalitatea  în care cadrul didactic se comportă,  în care comunică cu elevii și mesajele pe care le vociferează, modul cum  înțelege și ia atitudine  într-o situație de bullying, sunt câteva dintre aspectele importante care contribuie la crearea unui mediu sigur în clasă și în școală.

Modulul 3. Știu – Pot – Mă implic - înglobează informații despre rolul cadrului didactic în gestionarea situațiilor de bullying, utilizând strategii de intervenție din cele mai eficiente.

Cursul este oferit gratuit și pentru a obține certificat de absolvire este necesar să:

 1. Parcurgeți - Program antibullying adresat cadrelor didactice
 2. Completați - Chestionar de feedback privind cursul
 3. Selectați - Certificat de absolvire

Programul a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Eforturi comune pentru a combate bullying-ul în Republica Moldova”, implementat de Terre des hommes Moldova cu suportul UNICEF Moldova.

Violența de gen care afectează copiii și tinerii migranţi

Acest curs online este destinat specialiștilor care vin în contact cu copiii și tinerii migranți. Scopul este dezvoltarea cunoștințelor și capacității necesare pentru a preveni, identifica și reacționa la violența de gen (VBG). Prin parcurgerea cursului, participanții își vor îmbunătăți competențele și vor fi mai bine informați pentru a sprijini adecvat copiii și tinerii migranți expuși riscului sau victime ale VBG în prezent, în timpul călătoriei sau în țara de origine.

Acest curs online a fost elaborat în cadrul proiectului „Building Relationships through Innovative Development of Gender-Based Violence Awareness in Europe” (BRIDGE). BRIDGE este un proiect implementat în perioada 2018 - 2020 sub coordonarea Biroului Regional pentru Europa al Fundației Terre des hommes în parteneriat cu Arsis - Association for the Social Support of Youth (Grecia), DCI - Defence for Children International (Belgia), Fedasil (Belgia), Kopin (Malta) și Terre des hommes România.

Course Outline

 • Introducere
 • Recunoașterea indiciilor de VBG
 • Reacția la VBG
 • Prevenirea VBG
 • Măsuri de protecția personală a specialiștilor
 • Concluzie

happy child

Acest curs se adresează în mod special profesioniștilor implicați în evaluarea siguranței și bunăstării copilului. De asemenea, poate fi de interes pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre evaluarea riscurilor și modalitatea în care pot sprijini eforturile de asigurare a protecției copiilor. 

Merită de menționat faptul că unele organizații și țări folosesc alte terminologii pentru a desemna "evaluarea", cum ar fi: "raport social", "anchetă socială" sau "studiu de caz".

Rezultate: 

Până la sfârșitul cursului, participanții:

 • Vor recunoaște valoarea evaluării și tipurile de evaluăricare pot fi efectuate în vederea asigurării protecției copilului
 • Vor înțelege considerentele eticecare trebuie respectate pe parcursul procesului de evaluare
 • Vor fi capabili să identifice modalitățile de promovare a participării copiilor și familiilor
 • Vor cunoaște cei patru pași cheie într-un proces de evaluare
 • Vor fi capabili să identifice sursele adecvate de informare pe care să se bazeze o evaluare
 • Vor fi capabili să identifice factorii de risc, punctele forte și factorii de protecție
 • Vor fi capabili identifice principalele forme de abuz, simptomele și manifestările acestora
 • Vor înțelege legătura dintre risc și vulnerabilitate în ceea ce privește gestionarea riscurilor
 • Vor înțelege importanța analizei informațiilor și importanța existenței unui model pentru a face acest lucru într-un mod structurat

Acest curs este alcătuit din ȘASE module care pot fi completate în ritm propriu; nu este necesar să completați toate cele șase module în același timp. După finalizarea modulelor, puteți face un scurt test, și, dacă îl finalizați cu succes, veți primiți un certificat de finalizarea cursului pe care o să-l puteți descărca.

Fiecare modul este auto-dirijat folosind o varietate de exerciții, cum ar fi chestionare și studii de caz. Totodată, sunt furnizate linkuri pentru informații și resurse suplimentare. În total, cursul ar trebui să dureze aproximativ 6-8 ore.

ATENȚIE: Atunci când studiați aceste module este important să completați pe deplin fiecare sarcină. La fel, este important să accesați toate link-urile sugerate. Dacă ați omis anumite module, acestea nu vor fi marcate ca și completateAceastă serie de module tratează practica participativă, un cadru pe care profesioniștii îl pot aplica pentru a veni în sprijinul copiilor și tinerilor afectați de violența sexuală, pentru ca aceștia să-și exercite drepturile și să găsească puterea de a-și schimba în bine atât viața, cât și mediul din jurul lor. Demersul nostru invită practicienii să se concentreze asupra punctelor tari ale tinerilor, să-i respecte ca actori sociali competenți, să le lase lor decizia în ceea ce privește modul în care se vor angaja în serviciile primite. Practica participativă are aplicabilitate atât în interacțiunile față în față, cât și în lucrul cu grupurile, în organizații și în activismul la nivel local, național sau internațional.

Modulele includ narațiuni, interviuri filmate cu practicieni care au aplicat acest cadru în situații reale de viață, scenarii interactive în care fiecare dintre dvs. poate aplica principiile, sondaje, întrebări recapitulative și un Caiet de practică ce poate fi printat, cu teme de reflecție și exerciții.

The course has been certified by the CPD Certification Service as conforming to continuing professional development principles and standards. Increase your skills, confidence and capability by completing the course and earn 2.5 CPD hours/points to prove your professional development. Find out more about the certification here.

Proiectul “ Modalități Alternative în Administrarea Justiției pentru Minori și Tineri” ( AWAY) este un proiect cu o durată de doi ani, care a fost implementat în perioada 2017 – 2018 de șapte organizații din Uniunea Europeană: Brave Phone (Croația), Defense for Children International (Belgia), International Juvenile Justice Observatory (Belgia), Program for the Development of the Judicial System (Bulgaria), Terre des hommes Elveția (România) și Global Network for Public Interest Law (PILNET) (Ungaria), sub coordonarea Biroului Regional pentru Europa Centrală și de Sud- Est al Fundației Terre des hommes ( Aplicant - Ungaria). Proiectul a fost finanțat prin Programul REC al Comisiei Europene. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne contactați pe https://justice.childhub.org.

La elaborarea studiilor de caz a contribuit Doamna Carmen Fiscuci, Fundația Prison Fellowship România Prezentare generală

Bine ați venit la cursul ChildHub ce abordează problema facilitării participării copiilor. Acest curs este dedicat tuturor specialiștilor din diferite domenii de activitate, care sunt implicați în lucrul cu copiii și, prin urmare, doresc să facă cunoștință cu bunele practici în vederea facilitării participării copiilor în procesul de luare a deciziilor - decizii care îi afectează în mod direct.

În calitate de profesioniști implicați direct în lucrul cu copiii, exercităm o mare influență asupra vieții lor. Aici intervine întrebarea: În ce măsură activitățile noastre și deciziile pe care le luăm se bazează pe opiniile copiilor? Prezentul curs va încerca să ne răspundă la această întrebare, în așa fel încât să putem transpune în realitate ideea participării copiilor la procesele decizionale, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm.

Participarea colectivă a copiilor la procesele de luare a deciziilor, în calitate de grup, se distinge de participarea separată a fiecărui copil, în calitate de individ, întrucât la acest nivel avem posibilitatea să facem cunoștință cu evenimentele ce afectează viața personală a fiecărui copil în parte. Acest curs se axează anume pe ideea de a asigura copiilor mijloacele necesare de a se dezvolta în calitate de indivizi. Participarea copiilor la procesele decizionale este un fenomen complex, pe care noi, în calitate de profesioniști, avem datoria morală și profesională de a-l înțelege și promova în cadrul activităților profesionale, în rândul colegilor de breaslă, la nivel sectorial și intersectorial.

Care este structura cursului?

Cursul este structurat în 9 module sumare. Modulele, la rândul lor, reprezintă o combinație de activități teoretice și practice, lucrul cu studiile de caz, analiza unor situații și materiale video specifice. Navigarea prin module este simplă, iar la finalul fiecărui modul vi se propune o listă de referințe și surse suplimentare la care puteți apela pentru a studia mai detaliat subiectul respectiv.

Cursul conține 3 MODULE DE BAZĂ pe care participanții SUNT ÎNCURAJAȚI să le finalizeze.

MODULUL DE BAZĂ 1: Introducerea în fenomenul de participare a copilului

În cadrul primului modul de bază ne vom familiariza cu cele mai importante aspecte ale fenomenului de participare a copilului și de ce participarea copilului este atât de importantă pentru bunăstarea acestuia.

MODULUL DE BAZĂ 2: Importanța atitudinilor și valorilor personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al doilea modul de bază ne va ajuta să identificăm și să analizăm cele mai importante atitudini și valori personale și profesionale pentru activitatea de zi cu zi a unui profesionist din domeniul protecției copilului în direcția facilitării participării copiilor. Prin facilitare înțelegem însușirea de către profesionist a unor atitudini și valori necesare prin care să-și desfășoare în mod eficient și responsabil activitatea. Acest modul ne va ajuta să ne reevaluăm atitudinile și valorile personale și profesionale în direcția facilitări participării copiilor.

MODULUL DE BAZĂ 3: Calitățile personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al treilea modul de bază urmărește identificarea și analiza elementelor cheie pe care profesioniștii sunt chemați să le implementeze în vederea comunicării reușite cu copiii, prin care să-i încurajăm să participe la evenimentele ce le afectează în mod direct viața. Observațiile și recomandările practice accentuate la această etapă conțin un set de metode și principii de comunicare și relaționare cu copiii și familiile, implementate prin intermediul abordării psihosociale.

Odată ce ați finalizat modulele de bază, la dispoziția Dvs. se află 6 MODULE PRACTICE, cu participare opțională, la care sunteți încurajați să luați parte în conformitate cu preferințele Dvs.

Puteți alege să participați la oricare din modulele practice prezentate mai jos, însă, pentru a primi certificatul de participare, trebuie să luați parte la cel puțin 3 dintre acestea. În cadrul primelor 5 module este abordat lucrul cu grupurile de copii identificate în calitate de cele mai marginalizate grupuri din societate, pentru care participarea la procesul decizional este foarte problematică. În cadrul celui de-al 6 modul practic este abordat lucrul cu părinții, care, la rândul lor, au un rol important în vederea facilitării participării copiilor. Fiecare dintre modulele numite mai jos are scopul să identifice și să analizeze impedimentele întâmpinate de grupuri de copiii specifice în încercarea lor de a participa la procesele decizionale care le afectează în mod direct bunăstarea și viața. De asemenea, modulele numesc și examinează tehnicile și strategiile aplicate de specialiștii din diferite domenii în activitatea lor profesională. Puteți participa la toate cele 6 module sau, în conformitate cu preferințele Dvs. puteți lua parte la anumite module, în caz de necesitate, dacă în prezent lucrați cu un copil care face parte din unul din grupurile de lucru abordate de un modul sau altul. 

Modulele practice sunt următoarele:

1. Lucrul cu copiii cu dizabilități;

2. Lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea;

3. Lucrul cu copiii instituționalizați;

4. Lucrul cu copiii cu probleme de sănătate mintală;

5. Lucrul cu copiii de etnie romă;

6. Lucrul cu părinții.

 

În cazul în care ați participat la cele 3 module de bază și, adițional, la alte 3 din cele 6 module practice, la final veți primi un certificat de participare din partea CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland) din cadrul Universității Strathclyde, Scoția.

Prezentare generală

Bine ați venit la cursul ChildHub ce abordează problema facilitării participării copiilor. Acest curs este dedicat tuturor specialiștilor din diferite domenii de activitate, care sunt implicați în lucrul cu copiii și, prin urmare, doresc să facă cunoștință cu bunele practici în vederea facilitării participării copiilor în procesul de luare a deciziilor - decizii care îi afectează în mod direct. 

În calitate de profesioniști implicați direct în lucrul cu copiii, exercităm o mare influență asupra vieții lor. Aici intervine întrebarea: În ce măsură activitățile noastre și deciziile pe care le luăm se bazează pe opiniile copiilor? Prezentul curs va încerca să ne răspundă la această întrebare, în așa fel încât să putem transpune în realitate ideea participării copiilor la procesele decizionale, indiferent de dificultățile cu care ne confruntăm. 

Participarea colectivă a copiilor la procesele de luare a deciziilor, în calitate de grup, se distinge de participarea separată a fiecărui copil, în calitate de individ, întrucât la acest nivel avem posibilitatea să facem cunoștință cu evenimentele ce afectează viața personală a fiecărui copil în parte. Acest curs se axează anume pe ideea de a asigura copiilor mijloacele necesare de a se dezvolta în calitate de indivizi. Participarea copiilor la procesele decizionale este un fenomen complex, pe care noi, în calitate de profesioniști, avem datoria morală și profesională de a-l înțelege și promova în cadrul activităților profesionale, în rândul colegilor de breaslă, la nivel sectorial și intersectorial.

Care este structura cursului?

Cursul este structurat în 9 module sumare. Modulele, la rândul lor, reprezintă o combinație de activități teoretice și practice, lucrul cu studiile de caz, analiza unor situații și materiale video specifice. Navigarea prin module este simplă, iar la finalul fiecărui modul vi se propune o listă de referințe și surse suplimentare la care puteți apela pentru a studia mai detaliat subiectul respectiv.

Cursul conține 3 MODULE DE BAZĂ pe care participanții SUNT ÎNCURAJAȚI să le finalizeze. 

MODULUL DE BAZĂ 1: Introducerea în fenomenul de participare a copilului

În cadrul primului modul de bază ne vom familiariza cu cele mai importante aspecte ale fenomenului de participare a copilului și de ce participarea copilului este atât de importantă pentru bunăstarea acestuia.

MODULUL DE BAZĂ 2: Importanța atitudinilor și valorilor personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al doilea modul de bază ne va ajuta să identificăm și să analizăm cele mai importante atitudini și valori personale și profesionale pentru activitatea de zi cu zi a unui profesionist din domeniul protecției copilului în direcția facilitării participării copiilor. Prin facilitare înțelegem însușirea de către profesionist a unor atitudini și valori necesare prin care să-și desfășoare în mod eficient și responsabil activitatea. Acest modul ne va ajuta să ne reevaluăm atitudinile și valorile personale și profesionale în direcția facilitări participării copiilor. 

MODULUL DE BAZĂ 3: Calitățile personale și profesionale în direcția facilitării participării copiilor

Al treilea modul de bază urmărește identificarea și analiza elementelor cheie pe care profesioniștii sunt chemați să le implementeze în vederea comunicării reușite cu copiii, prin care să-i încurajăm să participe la evenimentele ce le afectează în mod direct viața. Observațiile și recomandările practice accentuate la această etapă conțin un set de metode și principii de comunicare și relaționare cu copiii și familiile, implementate prin intermediul abordării psihosociale.

Odată ce ați finalizat modulele de bază, la dispoziția Dvs. se află 6 MODULE PRACTICE, cu participare opțională, la care sunteți încurajați să luați parte în conformitate cu preferințele Dvs.

Puteți alege să participați la oricare din modulele practice prezentate mai jos, însă, pentru a primi certificatul de participare, trebuie să luați parte la cel puțin 3 dintre acestea. În cadrul primelor 5 module este abordat lucrul cu grupurile de copii identificate în calitate de cele mai marginalizate grupuri din societate, pentru care participarea la procesul decizional este foarte problematică. În cadrul celui de-al 6 modul practic este abordat lucrul cu părinții, care, la rândul lor, au un rol important în vederea facilitării participării copiilor. Fiecare dintre modulele numite mai jos are scopul să identifice și să analizeze impedimentele întâmpinate de grupuri de copiii specifice în încercarea lor de a participa la procesele decizionale care le afectează în mod direct bunăstarea și viața. De asemenea, modulele numesc și examinează tehnicile și strategiile aplicate de specialiștii din diferite domenii în activitatea lor profesională. Puteți participa la toate cele 6 module sau, în conformitate cu preferințele Dvs. puteți lua parte la anumite module, în caz de necesitate, dacă în prezent lucrați cu un copil care face parte din unul din grupurile de lucru abordate de un modul sau altul. 

Modulele practice sunt următoarele:

 1. Lucrul cu copiii cu dizabilități;
 2. Lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea;
 3. Lucrul cu copiii instituționalizați;
 4. Lucrul cu copiii cu probleme de sănătate mintală; 
 5. Lucrul cu copiii de etnie romă;
 6. Lucrul cu părinții.

În cazul în care ați participat la cele 3 module de bază și, adițional, la alte 3 din cele 6 module practice, la final veți primi un certificat de participare din partea CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland) din cadrul Universității Strathclyde, Scoția.

Cui se adresează cursul?

Prezentul curs este conceput pentru personalul experimentat din domeniul de asistență socială și îngrijire a copiilor care deja au avut sau care urmează să preia responsabilitatea de a superviza activitatea celorlalți membri ai personalului. Se preconizează și că participanții sunt deținători de calificări profesionale sau diplome în domeniu. Participanții pot veni dintr-o varietate de agenții care oferă în mod direct servicii de protecție și îngrijire a copiilor. Prin servicii directe de protecție și îngrijire a copiilor ne referim la orice agenție (guvernamentală sau ONG) care intervine în mod direct în viețile copiilor și familiilor acestora, sau care acordă servicii directe de îngrijire pentru copii. Astfel de servicii pot fi bazate pe activități pe teren sau desfășurate în instituții. Serviciile pe teren sunt cele în care activitățile sunt desfășurate nu într-un birou ci pe plan local. Instituțiile pot fi case de copii, servicii pentru persoanele cu dizabilități, centre de detenție - de fapt, orice serviciu în care copiii sunt îngrijiți departe de casă.   

Ce va include cursul?

Cursul va explora conceptul de supervizare, ce impact are aceasta asupra practicii și cum să dezvoltați și să mențineți un sistem de supervizare în agenția dvs. Vom explora un model de supervizare și vom oferi instrumentele necesare pentru instaurarea unui sistem de supervizare.  Vom utiliza scenarii cu cazuri și clipuri video scurte privind supervizarea pentru a ilustra practica supervizării.

Care este structura cursului?

Cursul este alcătuit din opt secțiuni și este conceput astfel încât secțiunile să se completeze una pe cealaltă. 

Cât durează cursul?

Cursul a fost dezvoltat astfel încât puteți lucra cu el pe perioade scurte de timp și asupra căruia puteți reveni ulterior pentru a relua cursul de unde ați rămas. Prin urmare, cursul integral va dura atâta timp de cât aveți nevoie pentru a-l realiza.  Cu toate acestea, pentru fiecare parte a cursului, se va acorda un anumit timp la începutul părții respective, astfel încât veți ști de cât timp va fi nevoie pentru a finaliza fiecare secțiune în parte.

Certificare

Dacă finalizați cursul veți primi un certificat de finalizare a cursului de la CELCIS (Centre of Excellence for Looked After Children in Scotland) de la Universitatea Strathclyde din Scoția.

Mulțumiri

Acest curs a fost dezvoltat în mod semnificativ pornind de la pachetul de formare privind activitatea de supervizare în serviciile de protecție a copiilor întocmit de TdH Albania în asociere cu Universitatea Stirling. Prin urmare, dorim să le mulțumim lui Helen Whincup (Universitatea Stirling, Expert Internațional), Theodhori Karaj, Anila Sulstarova, Izela Tahsini, Marinela Sota, Ariola Panteqi, Marjana Meshi, Alketa Lasku, Nadire Kreka și Enkelejda Kallciu (Experți locali din Albania).